Pomoc má mnoho tváří

O nás

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb a jedničkou ve speciálním školství v České republice. Sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby poskytujeme již 35 let.

Najdete nás na

místech v ČR

Provozujeme

registrovaných sociálních služeb

Provozujeme

zdravotních služeb

Ročně pomůžeme

lidem v ČR

Denně pomáháme tisícům lidem a dětem v různě náročných životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Skrze naše humanitární a rozvojové středisko Diakonie pomáháme v ČR (např. při povodních nebo tornádu) a v zahraničí.

Naše práce a poslání vychází z křesťanských hodnot, pomáháme všem bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, barvy pleti či sexuální orientace.

Náš tým tvoří více než 2 300 pracovníků a 800 dobrovolníků po celé ČR.

Pomáháme lidem
v krizových
situacích

 • dětem a maminkám 
v azylových domech
 • rodinám s dětmi
v nesnázích
 • dětem a teenagerům na ulici, lidem žijícím v chudobě, sociálním vyloučení nebo zadlužení

Pomáháme
lidem
ve stáří

 • seniorům doma, aby mohli zůstat ve svém prostředí
 • seniorům v domovech a dalších zařízeních pro důstojné stáří
 • lidem s demencí, aby mohli žít v bezpečném prostředí

Naše hodnoty

Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč 
a jak dělám.

Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Pomáháme
lidem
s postižením

 • rodinám, kde se narodilo dítě s handicapem
 • lidem s duševním onemocněním
 • dětem ve speciálních školách s rodinným prostředím
 • lidem s handikepem najít práci, bydlení a žít běžným životem
 • dětem i dospělým v domovech i stacionářích

  Pomáháme
  také

  • lidem při živelných pohromách i válečných konfliktech ve světě
  • lidem vykořisťovaným na trhu práce
  • lidem pečující o své blízké celostátním komplexním poradenstvím Pečuj doma

  Slovo ředitelky

  Hana Sklenářová

  Milí přátelé,

  Diakonie Českobratrské církve evangelické pomáhá jednotlivcům i rodinám v obtížných životních situacích. Činíme tak prostřednictvím stovek profesionálů po celé republice. Díky nim jsme jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a patříme ke špičce ve speciálním školství. Co je pro Diakonii charakteristické? Neustále se učíme, nebojíme se výzev a víme, na co navazujeme: počátky naší práce sahají až do dávných dob, kdy se v prvních křesťanských komunitách začala utvářet služba, jejímž cílem byla pomoc potřebným. Vědomí této dějinné souvislosti nás naplňuje pokorou. Věřím, že web Diakonie Vám bude dobrým průvodcem po našich službách a naleznete na něm vše, co Vás ohledně Diakonie zajímá.

  V úctě,

  Hana Sklenářová
  ředitelka Diakonie ČCE

  Hledáme dobrovolníky

  Dobrovolníci jsou důležitou součástí naší pomoci.

  Symbol Diakonie

  Symbol v sobě skrývá dva prvky: kříž a korunu. To vychází z křesťanských základů Diakonie. Kříž znázorňuje bolest, nouzi a smrt. Vítězná koruna pak s velikonoční nadějí poukazuje na fakt, že smrt byla poražena. Spojení obou prvků pak symbolicky znázorňuje, že smrt a utrpení na světě nemají poslední slovo, a tak i lidská nouze může být ve světě přemáhána i skrze diakonickou pomoc potřebným.

  Znak pochází z Německa, kdy v roce 1925 s tímto návrhem v konkurenci dalších dvou stovek grafických předloh zvítězil berlínský expert na užitou grafiku profesor Vysoké umělecké školy Richard Boeland. V roce 1930 jej převzal Mezinárodní svaz pro Vnitřní misii a Diakonii a Vnitřní misie se stala první církevní institucí se společným znakem. Současná podoba ve spojení s nápisem Diakonie v modré barvě byla stanovena v roce 1998 při příležitosti 150. výročí založení Diakonie. Celosvětově používaný symbol může být povzbuzením pro všechny, kdo se na této mnohdy nesnadné činnosti podílejí.

  Symbol Diakonie

  Kde všude pomáháme

  Pomáháme tisícům lidí v různých situacích. Můžeme pomoci i vám.