Hodnoty Diakonie

Posláním Diakonie je pomáhat potřebným. Naše poslání chápeme jako praktické vyjádření křesťanské víry.

Při naplňování poslání se opíráme o čtyři základní hodnoty: Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje.

Milosrdenství

Vždy, když potkám klienta, tak se usměju a pozdravím ho.

Fortelnost

Pracuji fortelně – vím co, proč 
a jak dělám.

Společenství

Jsem jedinečný dílek skládačky a obraz tvoříme pouze společně.

Naděje

Jsem stejně důležitý jako klient, mé srdce bije pro Diakonii.

Milosrdenství

Věříme v sílu Boží lásky a lidského milosrdenství.

Žít z milosrdenství pro nás znamená:

 • sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka
 • jednat s klientem s respektem
 • poskytovat emoční podporu

Pomáháme měnit svět k lepšímu.

Fortelnost

Dbáme na kvalitu a odbornost naší práce, na fortelnost.

Pracovat fortelně pro nás znamená:

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb
 • udržovat profesionální hranice
 • zvládat zátěžové situace
 • zvládat komunikaci
 • dodržovat mlčenlivost

Pomáháme měnit svět k lepšímu.

Citlivě vnímáme potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a hledáme cesty, jak je naplnit.

Společenství

Vytváříme společenství, které se svou prací podílí na tom, aby měl život smysl.

  Tvořit společenství pro nás znamená:

  • v pracovním týmu pravdivě sdílet informace, znalosti, zkušenosti
  • dělit se o zkušenosti dobré praxe
  • přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení
  • řešit konflikty a neshody
  • vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie

  Pomáháme měnit svět k lepšímu.

  Naděje

  V těžkých chvílích osobních i celé organizace nás posiluje naděje.

  Žít z naděje pro nás znamená:

  • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti
  • trpělivost a schopnost zdravého odstupu
  • ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace
  • osobní angažovanost

  Pomáháme měnit svět k lepšímu.

  Co jsou diakonické hodnoty?

  Hodnoty jsou tím, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a předávat.

  Hodnotami rozumějme to, co je pro Diakonii důležité, z čeho ve své práci vychází, nechává se motivovat a zároveň usiluje, aby se v její práci tyto hodnoty zpřítomňovaly a promlouvaly skrze ni.

   

   

  K čemu jsou diakonické hodnoty?

  • vystihují jádro, specifičnost, nosnost a poselství Diakonie
  • ukazují cestu
  • jsou oporou a motivací diakonické práce

   

  Kde se berou diakonické hodnoty?

  • v respektu ke křesťanské tradici – jsme přesvědčeni, že hodnoty křesťanské tradice naplňují lidský život smyslem
  • v péči o lidské vztahy – slušnost, laskavost a vstřícnost jsou znamením sebeúcty, podporují schopnost porozumění a posilují důvěryhodnost celé organizace
  • v připravenosti přijímat výzvy  opora v tradici posiluje naši vnímavost vůči rodícím se potřebám dneška i budoucnosti