Pomáhejte s námi

Vedení Diakonie

Diakonie poskytuje sociální služby a speciální vzdělávání prostřednictvím svých středisek a škol. Práci Diakonie řídí ústředí se sídlem v Praze na Belgické ulici.

Správní rada Diakonie ČCE

Správní rada Diakonie ČCE (SRD) je statutárním orgánem Diakonie ČCE, který zodpovídá za činnost celé Diakonie ČCE. Jedná jejím jménem navenek a rozhoduje ve všech věcech vyhrazených do působnosti SRD.

Předsedkyní správní rady Diakonie ČCE je Hana Sklenářová, ředitelka Diakonie ČCE, dalšími členy jsou Štěpán Brodský – místopředseda a náměstek pro komunikaci, etické řízení a zahraniční vztahy, Barbora Zedníková – náměstkyně pro ekonomiku, Michaela Albrechtová – náměstkyně pro personalistiku, Zdeňka Marešová – náměstkyně pro fundraising a Jan Soběslavský – náměstek pro správu řízení.

Dozorčí rada Diakonie ČCE

Dozorčí rada Diakonie ČCE (DRD) je kontrolním a poradním orgánem celé Diakonie ČCE, voleným synodní radou ČCE, které se ze své činnosti zodpovídá. DRD dbá především na zachování účelu, ke kterému byla Diakonie ČCE zřízena, a na uchování křesťanského charakteru organizace, stejně jako na soulad činnosti Diakonie ČCE s církevními předpisy a řády.

Předsedou Dozorčí rady Diakonie je Vlado Kopecký, místopředsedou Ondřej Titěra. Dalšími členy jsou Jana Šarounová, Zlata Čajanová , Marta Doubravová, Eva Grollová, Michal Vogl, Vladimír Zikmund a Joel Ruml.

Shromáždění Diakonie ČCE

Shromáždění Diakonie ČCE je specifickým orgánem v rámci organizace, jehož smyslem je otevřeně projednávat záležitosti života Diakonie ČCE v širším fóru, které tvoří zástupci výkonné, kontrolní i duchovenské složky, působící na všech úrovních Diakonie ČCE.